Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše aktivity

AKTIVITY SPOLKU MINULÉ:

Máme za sebou desítky akcí, např. iniciaci oprav zatékání do našich příbytků, 

řešili jsme v naší kanceláři problémy spojené s podpisy nájemních smluv a snahu o zřízení pozice domovníka             v domě,

- za přítomnosti zástupkyň MÚ Kunratice pp. Ing. Kabelové a p. ing. Alinčové, zástupců MHMP a našich členů           došlo  před lety k dohodě o zastropování zvyšování nájemného DZU a jeho zvyšování pouze o míru inflace,

- z pozice předsedkyně se podařilo zařídit výměnu bytů několika našim členům v rámci domu,

- ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů jsme dlouhé roky usilovali o udržení speciální autobusové linky pro    OZP, lidi na vozících a rodiče s malými dětmi,

- s peticí naší organizace jsme úspěšně zabojovali o zachování autodopravy na zavolání HT - firma J. Popelář a            Autodoprava R. Vaňo,

- usilovali jsme o zavedení garantovaných nízkopodlažních spojů na určitých trasách,

- konzultovali jsme a připomínkovali např. Zákon o sociálních službách a nespočet dalších legislativních úprav,

- v naší klubovně jsme průběžně přivítali řadu hostů k tématům, která nás tzv. pálila – zástupce naší MČ Kunratice       v čele s bývalou starostkou p. Kabelovou a současnou starostkou p. Alinčovou, p. dr. Hutaře, bývalého ředitele           Ropidu,  zástupce nejrůznějších odborů MHMP, naší správní firmy atd.

 

Od roku 2005 jsme navštívili desítky nejrůznějších akcí – od divadelních představení, muzikálů, koncertů klasické i populární hudby po výstavy, veletrhy a festivaly,

zorganizovali jsme celou řadu jednodenních výletů po naší republice – namátkou a opakovaně oblíbený Průhonický park, západočeské lázně, Šumavu s Lipnem, brněnský veletrh Rehaprotex, olomouckou Floru, Zemi Živitelku v Českých Budějovicích atd. Rádi navštěvujeme pražskou Kampu se Sovovými mlýny, pražský Hrad s Nerudovkou -

- a když nám finance dovolili, tak jsme navštívili i vídeňský Prater nebo Schonnbrun…

 

AKTIVITY posledního období a současné:

 

Rok 2017: z popudu části obyvatel našeho DZU iniciovala p. dr. Češková ve výboru našeho spolku šetření potřeby opětovného zavedení asistenční služby. S kolegou J. Drahokoupilem oslovila potenciální klienty AS, sestavila statistický přehled a začal kolotoč jednání.

Rok 2018:

V březnu se naše předsedkyně a dr. Češková zúčastnily sezení u ředitele Dr. Klineckého se zástupci některých pražských poskytovatelů osobní asistence a sondovaly se možnosti zavedení OA v našem domě.

S pomocí ředitele o.p.s. KVP p. Mgr. Drábkem se v naší kanceláři uskutečnila jednání se zástupcem o.p.s. FOSA p. Maškem, propojila se komunikace s MHMP, čehož výsledkem byly podpisy smluv na přelomu 2018/2019 a rozjezd terénní osobní asistence od ledna 2019. Děkujeme všem z FOSy za „pomocné tlapky“J

 V listopadu - žádost předsedkyně o přijetí u náměstka primátora HMP  pro dopravu ve věci opakovaného vyhlašování výběrového řízení „autodoprava na zavolání“.

Na podzim náš spolek inicioval jednání o realizaci nástupního stání pro vozy dopravy na zavolání a IZS před vchodem A našeho domu. Proč? Vzhledem k instalaci antiparkovacích sloupků jsou řidiči těchto vozů nuceni s klienty na vozících či transportních lůžkách manipulovat na rušné křižovatce. Stupeň ohrožení stoupá se stupněm nervozity/agresivity řidičů projíždějících kolem těchto vozů.

Místní šetření za přítomnosti všech zainteresovaných stran: 08. 11. 2018.

Termín realizace: ?

Rok 2019:

Od počátku ledna startují první terénní osobní asistence od poskytovatele o. p. s. FOSA.

26. ledna se uskutečnila námi iniciovaná schůzka u náměstka primátora HMP pro dopravu pana ing. Scheinherra za účelem objasnění potřeby vypisování nových kol výběrového řízení uchazečů o autodopravu na zavolání pro OZP. Účastníci: za pražský Svaz TP v ČR jeho místopředsedkyně a naše předsedkyně J. Bausteinová, za NRZP předseda V. Krása, ing. D. Lanzová, za ROPID řediteli ing. a ing. Staňková, radní pro sociální oblast Mgr. M. Johnová.

…. Pracovní schůzka u radní Johnové

Červenec: Schválení realizace nástupního stání - ze dne 29. 07. 2019.

Termín realizace: ?

Listopad: pracovní schůzka v o.p.s. KV Petýrkova za účelem seznámení se s fungováním jejich asistenční služby. Tento model se ukazuje pro náš dům jako nepřenositelný, jde o unikátní „relikt“ historie, když v 90. letech existovala možnost tzv. civilní vojenské služby… Bohužel.

Nezdáváme se a hledáme stále řešení, jak v našem domě dosáhnout noční asistenční příslužby nebo dispečinku…

 

Rok 2020:  pandemie COVID 19 a angažmá našeho spolku v zajišťování ochranných roušek, desinfekce pro členy  – děkujeme zástupcům naší MČ p. ing. Alinčové, p. Hýžovi,p. Kubátovi. Z MHMP děkujeme p. JUDr. ……..   a panu Májovi. Velký dík za zajištění a dovoz ušitých roušek z Radotína, jakož i za pomoc s nákupy patří kunratické dobrovolnici paní Terezce, přijde-li druhá „vlna koronavirová“, zase poprosímeJ

V mezidobí stále čekáme na realizaci nástupního stání, takže –

Termín realizace: ?